ขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ ในงาน "มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3" จำนวนมาก
แต่เนื่องจากสถานที่จัดบรรยายวิชาการมีจำนวนที่นั่งจำกัด จึงขอปิดการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวก่อนกำหนด
ซึ่งท่านที่พลาดโอกาสสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านเว็บในวันงานได้

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อ โดย คลิกที่นี่

หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายประสานงานทั่วไป
คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง โทร 02-649-5000 ต่อ 5072 โทร. 083-499-0061
คุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค โทร 02-649-5000 ต่อ 5076 โทร. 081-590-9362
หรือที่ swuit@swu.ac.th